Hip Hop Kemp 2019

Hip Hop Kemp 2019

Ochrana osobních údajů

Přenos veškerých informací je prováděn pomocí protokolu SSL. Tento protokol v současné době patří k nejlepším dostupným kryptovacím protokolům. Zajišťuje ochranu před odposloucháváním a zneužitím dat na cestě z počítače zákazníka k nám pomocí vysoce bezpečného šifrování dat. K dešifrování dat může dojít pouze na našem serveru a naším systémem.

Online služba www.phestio.com je připojena prostřednictvím zabezpečené platební brány přímo do bankovního kartového centra banky. Číslo kreditní karty je při platbě zadáváno pouze k ověření platby a to prostřednictví platební brány banky, nikoli prostřednictvím systému Phestio s.r.o. I pro komunikaci mezi naším systémem a bankovním kartovým centrem je použit zabezpečovací protokol SSL. Bankovní kartové centrum využívá pro ověření karty zákazníka platby 3D-secure metodu, která je v současné době nejbezpečnější pro veškeré platby kartou po Internetu. Celý proces platby je tak naprosto dokonale zabezpečený.

Společnost Phestio s.r.o. se zavazuje, že veškeré údaje zákazníka vyžadované při registraci na www.phestio.com (jméno, adresa, e-mail, popř. telefon atd.) je oprávněna použít pouze a výhradně pro následující účely:

Z bezpečnostních důvodů se do databáze společnosti Phestio s.r.o. ukládají POUZE informace o zákazníkovi (jméno, adresa, email, telefon, číslo bankovního účtu) z důvodů uvedených v předchozím odstavci. Číslo kreditní karty se do systému Phestio s.r.o. v žádném případě neukládá, je nutné pouze v okamžiku platby k ověření samotné platby. Z tohoto důvodu je nutné ho při každém nákupu zadávat znovu.

Poskytování osobních údajů třetím osobám

Osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny podle Zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a budou poskytnuty pouze těmto orgánům v soudnictví, orgánům finančního dozoru, státním úředníkům a jiným třetím stranám, pokud:

Prodejce resp. partner služby Phestio může sdělovat údaje společnosti Phestio s.r.o., pokud: